Новинкы

(Slovenčina) ORFEUS – hudobná prehliadka autorskej Rusínskej hudby

Чітати
цїлу статю »

(Slovenčina) Hlavným cieľom prehliadky je vytvoriť základy pre vznik rusínskej populárnej hudby v štýloch disco, rap, hip-hop, funky, techno, hause atď., t.j. ponúknuť alternatívu k folklórnej hudbe, a tým prispieť k vzniku absentujúcich žánrov v Rusínskej hudobnej kultúre. Termín: 29.05.2020 Uzávierka prihlasovacieho systému: 29.04.2020 Miesto a čas konania: …

Зобразити
веце новот »

Архів фестіваловых новот