Проґрам фестівалу в роцї 2019

Poradie vystupujúcich v jednotlivých programových častiach a termíny jednotlivých vystúpení sú orientačné. Zmena programu vyhradená.

Проґрам річника