РусиньскЫй фестівал буде мати продовжуваня

Першый річник нового Русиньского фестівалу зме успішно скінчили проґрамом фолклорной групы Раславічан. Ворота фестівалу ся за послїднїм навщівником заперли в неділю 26. мая по шестїй годинї вечур. Навщівникы того подуятя, яке ся відбывало під захистом председу Пряшівского самосправного края Петра Худїка, могли у фестіваловым тыжнї навщівіти вшеліякы выставкы, бесіды, представліня театру, філмы а наісто і выступліня алтернативных роковых ґруп і фолклорных ансанблїв.

Нам, орґанізатором фестівалу, по скінчіню першого річника остало сповнити іші пару повінности. Меджі тыма наймілшыма є подякуваня вшыткым, якы ся заслужыли, же ідеа фестівалу не остала лем в головох орґанізаторів. Сердечне подякуваня высловуєме ґенералному спонзорові Інґ. Міланові Мнягончакові, діректорові сполочности Chemkostav HSV Humenné a.s. Пан Мнягончак быв першый з тых, котры підпоріли ідеу фестівалу. Подякуваня приналежыть і спонзором – сполочносты V + S Welding, s.r.o., Петрові Піліпові, посланцові ПСК, сполочности GMT projekt spol. s r. o., сполочности Svidgas s.r.o. а сполочности EDYMAX SE і вшыткым медіялным партнером і підпорувательом фестівалу.

Головным орґанізатором Русиньского фестівалу была Окресна орґанізація Русиньской оброды у Свиднику, співорганізаторами подуятя были місто Свидник і Піддукляньскый освітнїй центр. На самым ході фестівалу співпрацював орґанізачный тім, якый ся рахує на десяткы успорядателїв, співорганізаторів і добровольників. Выступуючих артистїв і гостїв было скоро 800, а найважнїше число – навщівників серед цілого тыжня довєдна с позерателями соботняшого онліне преносу было выше 8300.
Тым поважуєме першый річник нового Русиньского фестівалу за успішно закінченый. Серед цілого тыжня панувала, дякуваты вшыткым спомянутым за роботу, красна атмосфера. Великый інтерес позерателїв давать надїю, але і великый обовязок ку готуваню Русиньского фестівалу 2014.

Автор фотоґрафії ку чланку: Саша Кеселіцова