Program festivalu v roku 2023

Poradie vystupujúcich v jednotlivých programových častiach a termíny jednotlivých vystúpení sú orientačné. Zmena programu vyhradená.

Program ročníku