Podporte a venujte 2% z daní rusínskej organizácii, ktorá sa stará o kultúrne povedomie Rusínov

Vážení priaznivci festivalu,

podporte a venujte 2% z daní rusínskej organizácii, ktorá sa stará o kultúrne povedomie Rusínov.
Okresná organizácia Rusínskej obrody vo Svidníku
- je aktívnym občianskym združením, ktoré už 23 rokov prezentuje rusínsku kulturológiu a jazyk.
- organizuje najväčší národnostný festival na Slovensku – RUSÍNSKY FESTIVAL, ktorý tento rok bude mať svoje štvrté pokračovanie.
- už dlhé roky zapája materské, základné a umelecké školy pri organizácii BETLEHEMSKÉHO VEČERA, ktorý tento rok bude mať 24 rokov.
- do portfólia OORO patrí aj nové podujatie FESTIVAL VIERY, prvý náboženský festival organizovaný v našom okolí.
- vydáva knižné, audiovizuálne publikácie – kniha Juraj Cimbora, záznam z 3. ročníka Rusínskeho festivalu a z 23. ročníka Betlehemského večera
- aktívne sa zúčastňuje zasadaní Okrúhleho stola Rusínov
Oblasť pôsobenia: kultúra a vzdelanie, kultúrno – osvetová činnosť

Vopred ďakujeme!

***********

OKRESNÁ ORGANIZÁCIA RUSÍNSKEJ OBRODY VO SVIDNÍKU
Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, tu si stiahnete link na formulár:

https://drive.google.com/file/d/0B3ve3FcWnJV7U1VpV2Z2R1FpNjg/view?usp=sharing